Verneombud

Hils på verneombudene våre.

Thomas Larsen
Verneombud
Vært ansatt i WebHelp siden 2021
Verneombud siden 2024
Hobby: Ølbrygging
Mob: 40281515

Evan Majeed
Verneombud
Vært ansatt i WebHelp siden xx
Verneombud siden 2024
Hobby: Naturfotografering
Mob: 41574420

Hva er vernebudets oppgave?

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Som verneombud skal man se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Hvordan kan jeg kontakte verneombudet?

Man kan ta kontakt med verneombudene via Teams, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

Vår e-postadresse er:

verneombud.fredrikstad@nordic.webhelp.com

Verneombud

Verneombudet er for alle ansatte i bedriften, men verneombudet kan ikke være en av bedriftens øverste ledelse.

Alle bedrifter med mer enn 10 ansatte er pliktig ved lov å ha et verneombud.

Verneombudet skal ivareta arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet mm. Verneombudet vil kunne stenge arbeidsplassen dersom hen mener det er fare for liv og helse.

Verneombudene velges av klubben hvert annet år på klubbens årsmøte.