Valgkomité

Dette er valgkomiteen i HK-Klubben Webhelp Fredrikstad frem til årsmøtet i februar 2025.

Navn Navnesen
Leder av valgkomiteen
Vært ansatt i WebHelp siden
Vært i valgkomiteen tidligere:
Hobby:
Mob:

Navn Navnesen
Medlem i valgkomiteen
Vært ansatt i WebHelp siden xx
Vært i valgkomiteen tidligere:
Hobby:
Mob:

Navn Navnesen
Medlem i valgkomiteen
Vært ansatt i WebHelp siden xx
Vært i valgkomiteen tidligere:
Hobby:
Mob:

Hva er vernebudets oppgave?

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Som verneombud skal man se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Hvordan kan jeg kontakte verneombudet?

Man kan ta kontakt med verneombudene via Teams, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

Vår e-postadresse er:

verneombud.fredrikstad@nordic.webhelp.com

Valgkomité

bla bla bla