Tidligere tillitsvalgte

Her kan du se en oversikt over våre tidligere tillitsvalgte.

Ine Ekeberg
Sekretær
Vært ansatt i WebHelp siden 2015
Ble tillitsvalgt i 2019.


Gikk av som tillitsvalgt 03.01.2022

The Camilla Løkkeberg
Nestleder
Vært ansatt i Webhelp fra 2013 til 2021
Ble tillitsvalgt i 2015. Var nestleder i klubben fra 2019.


Gikk av som tillitsvalgt 30.09.2021

Kenneth Frøhoel
Nestleder
Vært ansatt i Webhelp i over 5 år
Tillitsvalgt siden 2019. Nestleder siden 2022
Hobby: Gaming

Gikk av som tillitsvalgt 01.10.2022

Anonymisert kvinne
Sekretær
Vært ansatt i Webhelp i over 6 år.
Tillitsvalgt siden 2021
Hobby: ***

Gikk av som tillitsvalgt 15.02.2023

Jonas Pettersen
Tillitsvalgt
Vært ansatt i Webhelp i over 1 år.
Tillitsvalgt siden 2022
Hobby: Gaming og bøker

Gikk av som tillitsvalgt 15.02.2023