Tillitsvalgte

Marius Aleksander Andersen
Leder
Vært ansatt i Webhelp siden 2013
Tillitsvalgt siden 2015. Leder i klubben siden 2016.
Hobby: Eurovision
Mail: marius@hkwh.no
Mob: 98139712

Silje Martinsen
Nestleder
Vært ansatt i Webhelp siden 2013 (med to år opphold)
Tillitsvalgt siden 2022. Nestleder siden 2022
Hobby: Pokemon GO
Mail: silje@hkwh.no
Mob: 96225633

Rakel Snekkenes
Sekretær
Vært ansatt i Webhelp siden 2021
Tillitsvalgt siden 2024
Hobby: Matlaging
Mail: rakel@hkwh.no
Mob: 45837854

Jonas Westlie Lund
Kasserer
Vært ansatt i Webhelp siden 2014 (med 8 måneder opphold)
Tillitsvalgt siden 2020
Hobby: Finans
Mail: jonas@hkwh.no
Mob: 41513751

Gabriel Johannessen
Klubbstyremedlem
Vært ansatt i Webhelp siden 2021
Tillitsvalgt siden 2024
Hobby: Synge og trene
Mail: gabriel@hkwh.no
Mob: 93811340

Markus Olsen
Klubbstyremedlem
Vært ansatt i Webhelp siden 2018
Tillitsvalgt siden 2024
Hobby: Trening
Mail: markus@hkwh.no
Mob: 93611650

Tidligere tillitsvalgte:

Vi har også en oversikt over tidligere tillitsvalgte, den finner du her:

Tillitsvalgt

En tillitsvalgt er gjerne valgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være ansattgruppens talsperson på arbeidsplassen.

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.