Tillitsvalgte

Marius Aleksander Andersen
Leder
Vært ansatt i Webhelp i over 9 år.
Tillitsvalgt siden 2015. Leder i klubben siden 2016.
Hobby: Eurovision
Mail: marius@hkwh.no
Mob: 98139712

Silje Martinsen
Nestleder
Vært ansatt i Webhelp i over 7 år
Tillitsvalgt siden 2022. Nestleder siden 2022
Hobby: Pokemon GO
Mail: silje@hkwh.no
Mob: 96225633

Ine Ekeberg
Sekretær
Vært ansatt i Webhelp i over 7 år.
Tillitsvalgt siden 2023
Hobby: Oppussing og interiør
Mail: ine@hkwh.no
Mob: 95527494

Jonas Westlie Lund
Kasserer og Medlemsansvarlig
Vært ansatt i Webhelp i over 8 år.
Tillitsvalgt siden 2020
Hobby: Finans
Mail: jonas@hkwh.no
Mob: 41513751

Rashid Ahmad
Tillitsvalgt
Vært ansatt i Webhelp i under 1 år.
Tillitsvalgt siden 2023
Hobby:
Mail: rashid@hkwh.no
Mob: 99441236

Tidligere tillitsvalgte:

Vi har også en oversikt over tidligere tillitsvalgte, den finner du her:

Tillitsvalgt

En tillitsvalgt er gjerne valgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være ansattgruppens talsperson på arbeidsplassen.

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.