Nytt år og nye sosiale aktiviteter skal arrangeres

Før vi begynner planlegging av aktivitetene som skal arrangeres i løpet av året, ønsker vi en tilbakemelding fra deg. Hva er det du kunne tenke deg at klubben arrangerer av aktiviteter?

Dette er ikke forpliktende og vil kun bli brukt som en undersøkelse for å kartlegge hvilke aktiviteter du som medlem ønsker at klubben skal arrangere.