Historisk Særavtale 1: 2020

Denne særavtalen er ikke gjeldende nå. Dette arkivet er for å kunne se de historiske versjonene av særavtalene som eksisterer på Webhelp Fredrikstad.

Særavtale 1 ble opprettet første gang i 2016. Avtalen omhandler arbeidstid, eller ofte omskrevet til det noe mer feilaktige, men lettere forståelige «åpningstid».

Under finner du versjonen fra 2020, for å finne gjeldende versjon se knapp til venstre (dersom du er på mobil er knappen i bunnen).


Saeravtale01_2020