Særavtale 9

Særavtale 9

Særavtale 9 omhandler muligheten for hjemmekontor og vilkårene for dette.