Særavtale 4

§9.1 og §9.4 i Standardoverenskomsten NHO-HK


Opprykk

Opprykk skjer hvert år på følgende datoer:

  • 1. januar
  • 1. juli

Opprykk skjer den første av datoene som kommer etter at arbeidstaker har passert ansiennitetskrav.

Tidligere arbeidserfaring

Følgende arbeidserfaring gir ansiennitet i Webhelp Norway AS:

  • Callsenter
  • Telefonsalg (eller andre utgående telefonoppdrag som f.eks. markedsundersøkelser)
  • Oppsøkende salg («feltsalg»),

Ansiennitet fra tidligere arbeidserfaring rundes ned til nærmeste måned.

Arbeidstaker er selv ansvarlig for å levere dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold som vil gi ansiennitet til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver er ansvarling for å informere til nye medarbeidere hva som vil gi ansiennitet samt hva som er godkjent dokumentasjon. Nye medarbeidere skal levere dokumentasjon innen 14 (fjorten) dager etter de har mottatt informasjon.

Eksisterende medarbeidere som leverer dokumentasjon som gir oppdatert annsiennitet, vil få denne gjeldende fra første dag i påfølgende måned.

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra 16.12.2022 til 31.03.2025 og videre 2 — to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 — to — måneders varsel.

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale.

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker.

Særavtale 4

Den fjerde særavtalen handler om ansiennitet, når man rykker opp, og hvilken ansiennitet man kan ta med seg inn i bedriften fra tidligere arbeidserfaringer.