Særavtale 3

§5.8 i Standardoverenskomsten NHO-HK


Tillegg for ubekvem arbeidstid

Ansatte har krav på følgende tillegg til timelønnen.

Mandag til fredag
Mellom kl. 18:00 og 21:00 – kr 23,54
Mellom kl. 21:00 og 22:00 – kr 47,08
Mellom kl. 22:00 og 06:00 – kr 123,31 

Lørdag
Mellom kl. 13:00 og 16:00 – kr 47,08
Mellom kl. 16:00 og 18:00 – kr 94,16 
Mellom kl. 18:00 og 00:00 – kr 123,31 

Søndag
Hele døgnet: kr 123,31 

Det skal ikke betales ulempetillegg for timer det betales overtidstillegg for.

Årlig regulering av UB-tillegg

UB-tillegg reguleres årlig pr. 1. april i henhold til konsumprisreguleringen hos SSB. 

Avtalens varighet

Særavtalen løper fra  16.12.2022 til 31.03.2025 og videre 2 —to – år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt opp avtalen med 2 — to — måneders varsel. 

Det skal gjennomføres minimum et forhandlingsmøte før en av partene kan si opp en avtale. 

Avtalen kan reforhandles underveis dersom begge parter samtykker. 

Særavtale 3

Den tredje særavtalen handler om tillegg for arbeidstid.