Særavtale 2

Særavtale 2

Den andre særavtalen handler også om tid, arbeidstid. Her vil alle kunne se når de arbeider f.eks, slik at alle skiftplaner som benyttes er tilgjengelig her.