Særavtaler

Særavtaler

Særavtaler forhandles lokalt på den enkelte bedrift eller konsern. Her er ikke hovedorganisasjonene part i avtalene, men derimot bedriftens ledelse og tillitsvalgte på stedet. Retten til særavtalen er regulert av hovedavtalen.
Særavtaler forhandles på høsten i partallsår.