Arbeidstid

Info om arbeidstid kommer andre kvartal i 2023.

Denne siden er ikke helt ferdig enda, men du må bare ta kontakt med de tillitsvalgte, så får du den hjelpen og informasjonen du trenger.