Ansiennitet

Credits: ArthurHidden – Freepik.com

Hva er ansiennitet?

Ansiennitet kan fort oversettes til arbeidserfaring, det er enten den arbeidserfaringen du får i bedriften du er ansatt (intern ansiennitet) eller den relevante arbeidserfaringen du har med deg fra tidligere arbeidsplasser (ekstern ansiennitet).

Bedrifter vil ofte godta forskjellig arbeidserfaring, utfra hva de opplever som relevant i sitt arbeide, dette kan også være definert i tariffavtaler. I WH Fredrikstad er dette bestemt av Særavtale 4.

Ekstern ansiennitet

Når du starter i ny jobb, kan man ha med seg tidligere arbeidserfaring fra tidligere, og om den er relevant kan den godkjennes som ansiennitet. Dette vil være verdifullt for deg, da det tar deg raskere opp lønnstigen, og kan derfor handle om ganske mye penger.

I WH Fredrikstad, vil godkjent tidligere arbeidserfaring (ekstern ansiennitet) regnes sammen, for så å regnes ned til næremste halve år.

All tidligere arbeidserfaring vil ikke bli godkjent. Følgende vil bli godkjent, om det er tvil vil man ta en vudering av den enkelte attest.

  • Kundeservice
  • Telefonsalg
  • Oppsøkende salg («feltsalg»)

Du vil fra du starter hos WH ha 14 dager på å innlevere dokumentasjon på tidligere relevant arbeidserfaring. Dersom du leverer dokumentasjonen etter dette, og det medfører at du rykker opp i lønn, vil du rykke opp fra og med den 1. neste måned.

Det er viktig at du tar vare på attester, slik at disse kan leveres til arbeidsgiver når du bytter arbeidsgiver, og som et generelt råd, vil vi anbefale at man lagrer slik dokumentasjon på en skytjenste, slik som dropbox, OneDrive, Google Drive eller lignende.

For at en attest skal være godkjent må den inneholde:

  • Logo fra bedriften
  • Signatur fra avsender av attesten
  • Navn på den ansatte
  • Start og sluttdato
  • Størrelse på stillingen
  • Stempel fra bedriften

Attest kan gis til teamleder eller sendes direkte til HR.

Intern ansiennitet

Fra du starter i WH opparbeider du deg intern ansiennitet. Dette gjør at du rykker opp etter du har krysset henholdsvis 1 år og 4 års ansiennitet. Du vil først rykke opp når den totale ansienniteten din er mer enn 1 eller 4 år på datoen 1. januar eller 1. juli.

For å få den «sjette ferieuken» må du ha 10 års intern ansiennitet fra WH i Fredrikstad, du vil da ikke kunne benytte ekstern asniennitet eller ansiennitet fra andre steder i selskapet.

Opprykk

Opprykk skjer kun 1. januar eller 1. juli. Dersom du totalt sett har fått 1 års ansiennitet eller 4 års ansiennitet siden forrige gang, vil du da rykke opp til et nytt lønnsnivå. Dette vil du kunne se i lønnstigen her.

Fagbrev

Fagbrev gir deg ikke arbeidserfaring, men er et bevis på at du har verdifull kunnskap om faget. De fagbrev som gir uttelling i WH er salgsfaget og kontorfaget. Med fagbrev vil du ha en egen lønnstige som du følger, denne vil ligge noe over den «vanlige lønnstigen».

Merknad

Denne teksten er ment som en veileder, og vil ikke være juridisk bindene for noen parter. Denne reflerer det man opplever som gjeldende praksis når artikkelen er publisert, og er ment for å kunne informere om ting du kan være usikker på.