Personvernerklæring

Innledning

All drift i HK-KLUBBEN WEBHELP FREDRIKSTAD (916368135) forplikter seg til å overholde denne personvernerklæringen. Erklæringen kan oppdateres ved behov, gjeldene personvernerklæring skal alltid være tilgjengelig på www.hkwh.no/personvern. Denne personvernerklæringen er sist oppdatert 12.10.2022.

Nettsidene

Nettsidene (www.hkwh.no) lagrer ingen brukerdata, men nettsiden benytter informasjonskapsler som lagres lokalt på den enkelte enhet.

Nettsiden benytter også Google Analytics for å måle trafikk, men dette er ikke sporbart til den enkelte bruker. Google Analytics henter for eksempel ikke identifiserbar informasjon om lenge på session, hvilke sider som er benyttet av den enkelte bruker, samt hvilket land man befinner seg i.

Innsendingskjema på nettsidene

Innsendingskjema/påmeldingsskjema som benyttes på nettsidene (www.hkwh.no) lagrer oppgitt informasjon, her også personopplysninger som oppgis, i nødvendig tid, men ikke lenger enn ti år.

For innsendingsskjema, for eksempel https://hkwh.no/kontakt-oss/, sendes informasjonen direkte videre til felles e-postadresse og behandles videre av de tillitsvalgte lokalt. Informasjonen vil videre arkiveres på brukerprofil. Brukerprofilene vil lagres i inntil tyve år, og lagres på eget område eid av – 916368135 – HK-KLUBBEN WEBHELP FREDRIKSTAD.

For påmeldingsskjema til for eksempel arrangementer, vil informasjonen, her også personopplysninger, vil samles inn og lagres i inntil ti år.

Skjema via Microsoft Office

Data, her også personopplysninger, samlet inn via skjema på Microsoft Office vil lagres på eget område eid av HK-KLUBBEN WEBHELP FREDRIKSTAD (916368135). Innsamlet data kan inneholde frivillig oppgitt informasjon fra brukere, samt informasjon om tidspunkt for innsending og hvor lang tid man har benyttet på å sende inn skjemaet. Data skal lagres så lenge som nødvendig, men ikke lenger enn ti år.

Personvern ved E-valg

Ved gjennomføring av e-valg vil plattform velges i hvert tilfelle av de tillitsvalgte. Uavhengig av løsning som velges vil stemmene fra medlemmene lagres på et sikkert område. Det vil i alle tilfeller være en person fra de tillitsvalgte og et medlem som vil ha tilgang til resultatene, for å verifisere at man har et korrekt resultat.

Hva den enkelte stemmer vil ikke fremgå for noen, da det også ved e-valg er hemmelig valg. Noen løsninger vil likevel gi mulighet for å se om det enkelte medlem har avgitt stemme, denne informasjonen vil likevel være begrenset til de nevnte to representanter med tilgang til valg plattformen.

Resultatet av avstemningen, samt eventuelt grad av deltagelse i valget, vil offentliggjøres innen rimelig tid etter valget er gjennomført. Innsamlet data vil etter dette slettes innen seks måneder.