Meldingsboksen

Bruk denne boksen for å kontakt de tillitsvalgte i forbindelse med konflikten 2023.

Disse meldingene vil ha prioritet.

Meldinger om sykdom, ønske om endring av vakt og annet, skal sendes inn via denne meldingsboksen.

Hurtigmeny