Klubben

Historien

Dørene til bedriften for 60 nye ansatte åpnet den 14. oktober 2013, før det var det kun noen få fra ledelsen som hadde vært på jobb. De ansatte fant sammen og allerede samme året hadde de krevd en tariffavtale. Tariffavtalen var på plass allerede 1. januar 2014, og man fikk YS-VIRKE Funksjonæravtalen.

Tiden var turbulent i starten, det var mange tillitsvalgte som kom inn og ut, det var lite struktur og ingen medlemsmøter. På en annen side, var bedriften også ustrukturert og utforutsigbar, så partnene matchet på mange måter. Det finnes lite dokumentasjon fra arbeidet som ble gjort på denne tiden, det ble stort sett gjort via notater i kladdebøker og medlemsmøter og årsmøter ble ikke gjennomført.

I 2015 ble det varslet at bedriften meldte seg ut av Virke og inn i NHO, dette ville få virkning fra 1. april 2016. Generelt kalles en slik endring for tariffhopping, og klubben protesterte stort. Saken gikk inn i årets sentrale forhandlinger, og man gikk til brudd i forhandlingene, det kunne bli streik. Under mekling i oktober 2016 kom likevel Negotia og NHO til enighet, og streiken var avblåst. Gjeldende avtale har blitt Funksjonæravtalen YS-NHO

2017 var klubben preget av en større uenighet, hvor man mente at arbeidstidene var av en slik art at det utløste nedsatt arbeidstid og skifttillegg. Saken gikk igjen langt, og var sendt både til tingretten og arbeidsretten. Men i forhandlinger på overtid kom man frem til et forlik.

I 2018 byttet klubben organisasjon, 60 medlemmer flyttet seg i løpet av 14 dager fra Negotia til Handel og kontor. Og gikk over til LO-NHO Standardoverenskomsten. De tillitsvalgte brukte mye av dette året på å forhandle om de særavtalene som ble opprettet (første versjon av særavtale 1-7)

Sett i dette lyset kan man beskrive 2019 som et «fredelig år», uten den store aktiviteten. Man gjorde noen justeringer av Særavtalen som omhandler arbeidstid, og man starter for første gang operere med 2 forskjellige skjematikk planer. Klubben avholdt sitt aller første elektroniske valg dette året.

Erfaringen man fikk med elektroniske valg i 2019, viste seg komme godt med i 2020. Covid-19 traff Norge litt før noen var klar for det. Samtlige medarbeide var på hjemmekontor, og det ble vanskelig drive med medlemsaktivitet, eller å komme i kontakt med nye medlemmer. Det var en krevende situiasjon for alle, men man omstilte seg underveis. De månedlige møtene med ledelsen, ble til ukentlige møter. Nye særavtaler ble forhandlet frem, som gir ytterligere rettigheter for medlemmene. 2020 er også et hovedoppgjør, et hovedoppgjør som ble svært forsinket.

2021 ble det vanskelige andreåret med pandemien. Man fikk til en samling for medlemmer under sommerens åpning fra restriksjonene, og digitale møter har man blitt veldig gode på. Under dette årets mellomoppgjør, er vi brått i stor risiko for å havne i en streik, men på overtid løste det seg. På slutten av året merker man en medlemsvekst i klubben.

Historien om 2022, den er for ny til å skrives enda..

Men, historien om klubben, den fortsetter..