Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge er et LO forbund med nå over 80 000 medlemmer. HK har medlemmer som hører til privat sektor og jobber i:

  • butikker (både dagligvare og detaljhandel)
  • finans og eiendom
  • alle typer kontoransatte og merkantilt personale
  • ledere og administrativt ansatte i alle typer bedrifter
  • kunnskapsbedrifter, IKT/media, avis og forlagsbransje
  • logistikk og lagervirksomhet
  • reiselivsbransje, byråer, fly og taxi
  • ansatte innen interesseorganisasjoner, fagbevegelsen, ulike forbund og hovedsammenslutninger
  • advokatansatte.

Og det er på alle typer kontoransatte vi kommer inn. Callsenter går som kontor.

HK har over 130 ansatte som er spredt utover Norge, og som hver dag forsøker gjøre det bedre for medlemmene.

Sjekk ut valgene til høyre for å se medlemsfordeler eller lignende.