Arbeidsprogram 2024

Kompetanse:

 • Fortsette skolere de tillitsvalgte ved trinnskolering og toppskolering
 • Oppfordre også medlemmer til å delta på kurs
 • Fortsette utviklingen av ressursbanken
 • Aktivisere medlemmer og skape en sterkere tilknytning til klubben

Medlemstilbud:

 • Arrangere «åpen tillitsvalgtsdag» minst fire ganger i året
 • Utvikle et medlemstilbud og oppfølging for nye medlemmer
 • Arrangere flere sosiale arrangementer
 • Komme med jevnlige oppdateringer til medlemmene

Arbeidsforhold:

 • Holde medlemmene oppdatert på hovedoppgjøret
 • Planlegge særavtaleforhandlinger
 • Arbeide for å øke organisasjonsgraden for å få større gjennomslag
 • Gjennomføre flere undersøkelser eller medlemsmøter for å få mer direkte
  tilbakemeldinger fra medlemmene
 • Arbeide for en forsvarlig vekst i Fredrikstad

Arbeidsprogram

Et arbeidsprogram sier noe om hva styret skal gjennomføret det aktuelle året. Man kan gjerne gjennomføre mer enn hva som står i arbeidsprogrammet, men dersom det er noe som står i arbeidsprogrammet som ikke blir gjort, må det ofte forklares på årsmøtet hvorfor man ikke har gjort akkurat dette.