Arbeidsprogram 2023

Kompetanse:

 • Fortsette skolere de tillitsvalgte ved trinnskolering og toppskolering
 • Oppfordre også medlemmer til å delta på kurs
 • Fortsette utviklingen av ressursbanken
 • Aktivisere medlemmer og skape en sterkere tilknytning til klubben
 • Fortsette arbeidet vedrørende fagbrev

Medlemstilbud:

 • Arrangere «åpen tillitsvalgtsdag» minst fire ganger i året
 • Utvikle et medlemstilbud og oppfølging for nye medlemmer
 • Arrangere flere sosiale arrangementer
 • Arrangere HK-dag
 • Komme med jevnlige oppdateringer til medlemmene

Arbeidsforhold:

 • Holde medlemmene oppdatert om mellomoppgjøret
 • Fullføre særavtaleforhandlingene
 • Arbeide for å øke organisasjonsgraden for å få større gjennomslag
 • Gjennomføre flere undersøkelser eller medlemsmøter for å få mer direkte
  tilbakemeldinger fra medlemmene
 • Arbeide for en forsvarlig vekst i Fredrikstad