Arbeidsprogram 2022

Medlemstilbud

 • Gjennomføre åpen tillitsvalgtdag minst 4 ganger i året (Så langt det lar seg gjøre)
 • Arrangere flere sosiale arrangementer (så langt det lar seg gjøre) for klubbens medlemmerhvorav minst et er rusfritt.
 • Arbeidet videre med nettsiden og utvikle ressursbanken.
 • Ha medlemsoppmerksomhet jevnlig, da dette skaper synlighet.

Organisering

 • Arbeide for økt organisasjonsgrad, spesielt inn på Arrow siden, og øke denne til minst 65%totalt i Webhelp Fredrikstad det kommende året.
 • Alle tillitsvalgte skal gjennomføre HK’s trinnskolering.
 • Tillitsvalgte skal øke sin kompetanse ved å søke plass ved toppskolering.
 • Fortsette arbeidet med “Håndbok i klubbdrift”

Nettverk

 • Være aktiv inn mot HK for å synliggjøre vår bransje i organisasjonssystemet, også for atbransjen skal samles ytterligere.
 • Fortsette kontakten som er igangsatt med Webhelp avd. Oslo.

Arbeidsforhold

 • Forberede særavtalene til årets forhandlinger
 • Kartlegge blant medlemmene hvilke ønsker de har til forhandlingene av særavtalene.
 • Holde medlemmer oppdatert rundt tariffoppgjøret
 • Arbeide videre med en generell avtale om fjernarbeid
 • Evaluere håndteringen av Covid-19 arbeidet som er gjort i Webhelp Fredrikstad