Arbeidsprogram 2021

Medlemstilbud

 • Gjennomføre åpen tillitsvalgtdag minst 4 ganger i året(Så langt det lar seg gjøre)
 • Arrangere flere sosiale arrangementer(Så langt det lar seg gjøre) for klubbens medlemmer hvorav minst et er rusfritt
 • Gjennomføre et informasjonsarbeid som samsvarer med medlemmenes ønske og behov for informasjon
 • Arbeidet videre med nettsiden og utvikle ressursbanken
 • Ha medlemsoppmerksomhet jevnlig, da dette skaper synlighet
 • Markedsføre tirsdag 14:00 – 16:00 bedre ovenfor medlemmene


Organisering

 • Arbeide for økt organisasjonsgrad, og øke denne til minst 65% det kommende året
 • Fortsette arbeidet med «Håndbok i klubbdrift»
 • Alle tillitsvalgte skal gjennomføre HK’s trinnskolering
 • Tillitsvalgte skal øke sin kompetanse ved å søke plass ved toppskolering
 • Det skal avholdes minimum 4 styremøte og 1 medlemsmøte i løpet av året.

Nettverk

 • Være aktiv inn mot HK for å synliggjøre vår bransje i organisasjonssystemet, også for at bransjen skal samles ytterligere.
 • Forsøke å starte et nettverk med andre bedrifter i vår bransje, også på tvers av de øvrige organisasjonene i LO systemet
 • Fortsette arbeidet med EWC (European Workers Council)

Arbeidsforhold

 • Starte samtaler angående arbeid hjemmefra etter Covid-19.
 • Jobbe med en avtale rundt kompensasjon ved hjemmekontor.