Arbeidsprogram 2020

Medlemstilbud 

 • Gjennomføre åpen tillitsvalgtdag minst 4 ganger i året 
 • Arrangere flere sosiale arrangementer for klubbens medlemmer hvorav minst et er rusfritt
 • Gjennomføre et informasjonsarbeid som samsvarer med medlemmenes ønske og behov for informasjon
 • Arbeidet videre med nettsiden og utvikle ressursbanken 
 • Ha medlemsoppmerksomhet jevnlig, da dette skaper synlighet 
 • Markedsføre tirsdag 14:00 – 16:00 bedre ovenfor medlemmene 
 • Søke dialog med Viken FK for avklaring av mulige fagbrev for fremtiden

Organisering 

 • Arbeide for økt organisasjonsgrad, og øke denne til minst 65% det kommende året 
 • Ha informasjonsmøte/medlemsmøte i forbindelse med tariffoppgjøret  
 • Fortsette arbeidet med «Håndbok i klubbdrift» 
 • Nye tillitsvalgte skal gjennomføre HK’s trinnskolering 
 • Tillitsvalgte skal øke sin kompetanse ved å søke plass ved toppskolering 

Nettverk 

 • Være aktiv inn mot HK for å synliggjøre vår bransje i organisasjonssystemet, også for at bransjen skal samles ytterligere. 
 • Forsøke å starte et nettverk med andre bedrifter i vår bransje, også på tvers av de øvrige organisasjonene i LO systemet 
 • Fortsette arbeidet med EWC (European Workers Council) 

Arbeidsforhold 

 • Forbedre særavtalene ved årets forhandlinger 
 • Kreve iverksettelse med å finne en mer fleksibel pause- og lunsjordning enn det vi har i dag 
 • Gjennomføre en undersøkelse blant medlemmene for å kartlegge hva de ønsker til forhandlinger av særavtalene høsten 2020