Arbeidsprogram 2019

 • Fortsette arbeidet med fagbrev for våre medlemmer 
 • Arbeide for å opprette EWC (European Workers Council) i Webhelp 
 • Arrangere flere mindre sosiale arrangementer for medlemmene i klubben 
 • Arrangere et rusfritt sosialt arrangement i løpet av året 
 • Hele klubbstyret skal ha gjennomført HK’s trinnskolering (3-trinn) 
 • Gjennomføre opplysningsarbeid i forbindelse med Valg 2019, for Sarpsborg Kommune, Fredrikstad Kommune og Viken fylkeskommune. 
 • Lage Ressursbank for medlemmer basert på de mest vanlige henvendelsene de tillitsvalgte får. 
 • Lage en «Håndbok i klubbdrift» for å sikre kontinuiteten i driften. 
 • Øke organisasjonsgraden ved Webhelp Fredrikstad til 60% 
 • Starte arbeidet inn mot HK i forbindelse med tariffoppgjøret på Standardoverenskomsten 2020 
 • Sende ut månedlige nyhetsbrev til medlemmene 
 • Gjennomføre «åpne tillitsvalgtsdager» minst fire ganger i året, hvor man sitter tilgjengelig på spiserommet e.l. for alle som vil ta en prat. 
 • Være aktivt inn mot HK for å synliggjøre vår bransje i organisasjonssystemet, også for at bransjen skal samles ytterligere. 
 • Forsøke starte et nettverk med andre bedrifter i vår bransje, dette kan også være på tvers av de øvrige organisasjonene innenfor LO systemet. 
 • Arbeide for å finne en mer fleksibel ordning for pause enn hva som eksisterer på arbeidsplassen i dag. 
 • Klubbstyret skal initsiere at det utarbeides en coach-norm 
 • Klubben skal så snart som mulig endre slik at man benytter SpareBank 1 som sin primære bank.
 • Klubbstyret skal undersøke den bruken av overtid som er på Team 3 etter stengetid, og finne måter for å begrense bruken og arbeidsbelastningen som medfølger. 
 • Klubbstyret skal inngå en avtale med ledelsen som åpner for gjennomsnittsberegning av søndager og helligdager over en periode opp til 26 uker. Forutsetter innsyn i «regnskapet» til klubbstyret for alle medarbeidere.