Ansattrepresentanter

Hils på AMU-representantene fra arbeidstakersiden:

Christina Gulland
Fast representant
Vært ansatt i WebHelp siden 2021
AMU-representant siden 2024
Hobby: Strikking
Mob: 40613108

Marte Kjelstrup Armstrong
Fast representant
Vært ansatt i WebHelp siden xx
AMU-representant siden 2024
Hobby:
Mob: 92417319

Hanne Haga
Vararepresentant
Vært ansatt i WebHelp siden 2020
AMU-representant siden 2024
Hobby: Lesing
Mob: 41529485

Christine Rossing
Vararepresentant
Vært ansatt i WebHelp siden 2022
AMU-representant siden 2024
Hobby: Fotografering
Mob: 92025788

Hva er arbeidsmiljøutvalget sine oppgaver?

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget

AMU er et samarbeidsutvalg for og med hensikt i å bedre arbeidsmiljøet på en arbeidsplass. AMU deltar i planlegging og organisering av helse, miljø og sikkerhet. AMU er regulert i Arbeidsmiljølovens § 7.1