Lønnsoppgjøret 2024

Da er de sentrale lønnsforhandlingene ferdige og vi sitter igjen med et resultat som vi kan dele med dere. Som kanskje mange av dere fikk med dere så ble det enighet mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Handel og Kontor slik at det ikke ble streik.

Lønnsendringene

I år så fant lønnforhandlingene sted 02.05.202. Partene NHO og HK kom som nevnt over til enighet heldigvis. Og for oss så utgjør det sentralet oppgjøret 4,7% økning i lønn.

Lønnøkningen gjelder fra 01.04.2024. Under her ser dere hva lønnøkninger utgjør.

Lokalt oppgjør

De lokale lønnsforhandlingene har enda ikke funnet sted. Så her har vi ikke noe mer å informere om enn så lenge. Vi vil såklart holde dere oppdatert når vi har mer informasjon å dele med medlemmene våre.

Matpenger

Satsen for matpenger har økt fra 96kr til 107kr.

Etterbetaling

Vi legger ved litt om etterbetaling som blir gjort da det tidligere har vært sånn at det har blitt utbetalt når de lokale lønnsforhandlingene er ferdige. Nå vil etterbetalingen komme allerede i juni. I juni så betales også ut feriepenger til alle oss ansatte så etterbetalingen vil stå som en egen post på lønnslippen.

Som alltid kan du ta kontakt med en tillitsvalgt om du har spørsmål.