Hovedoppgjøret 2024

I år er det et hovedoppgjør, det betyr at hele tariffavtalen kan endres på. Men HK har i sin Tariffpolitiske uttalelse satt noen rammer for hva som er viktig i dette oppgjøret.

– Tilbakemeldingene vi har fått er tydelige: Lønn, lønn, lønn! sier forbundsleder Christopher Beckham når representantskapsmøtet heves.

– Økte lønninger er det aller viktigste for folk! Prisvekst og inflasjon spiser av lommeboka. Kravet er økt kjøpekraft. Nå må lønningene øke mer enn prisveksten, fortsetter han.

Som vi kjenner til er rammen fra frontfaget 5,2% – dette vil sette en standard for hva vi kan forvente i resten av oppgjørene. Det er viktig å merke seg at noe av dette vil forhandles sentralt, mens noe også må forhandles lokalt.

Hva trenger jeg å gjøre?

  • Logg inn på «Min Side» på www.hk.no – sjekk at all informasjonen om deg stemmer, om ikke må du oppdatere den.
    • Husk at vi alltid sender deg informasjon på din private e-postadresse, så vær særlig oppmerksom på at denne stemmer.
  • Snakk med kollegaene dine om medlemskap i Handel og Kontor, og husk at vi fortsatt har en vervekampanje, dersom du får en til med på laget. 🎟️🍿

Hva skjer fremover?

Den 2. og 3. mai er det forhandlinger mellom NHO og HK på vår avtale. Her skal man bli enige om tariffavtalen for de neste to årene, herunder lønn. Datoen kan endres dersom det f.eks. blir streik i HK på andre områder.

Hvor lenge er det til forhandlingene starter?

DAGER
TIMER
MINUTTER
SEKUNDER

Oppdatering: Forhandlingene startet 2. mai klokken 12:00. Etter planen skal forhandlingene være ferdige til klokken 16:00 den 3. mai.

Hva skjer etter forhandlingene?

Det kommer ann på om man blir enige eller ikke.

Dersom NHO og HK er enige, er alt løst, og vi har fått en ny tariffavtale. 💯

Dersom de ikke er enige, får man hjelp til å bli enige i noe som heter mekling. Dato for dette blir først satt dersom man ikke blir enige. Og da vil vi komme tilbake med mer informasjon, derfor er det veldig viktig at du har kontaktinformasjonen din oppdatert.