Nye UB-satser

UB-tilleggene vi har forhandlet frem lokalt hos oss reguleres årlig pr. 01.april i henhold til konsumprisreguleringen hos SSB. Denne gang er den satt til å være 3.9%. Det vil si at våre UB-tillegg øker tilsvarende fra 01.april 2024. Under kan du se de nye utregningene.

Mandag til fredag
18.00 – 21.00 – Tidligere sats: 25.07,- – Ny sats: 26.05,- (+0.98,-)
21.00 – 22.00 – Tidligere sats: 50.14,- – Ny sats: 52.10,- (+1.96,-)
22.00 – 06.00 – Tidligere sats: 131.33,- – Ny sats: 136.45,- (+5.12,-)

Lørdag
13.00 – 16.00 – Tidligere sats: 50.14,- – Ny sats: 52.10,- (+1.96,-)
16.00 – 18.00 – Tidligere sats: 100.28,- – Ny sats: 104.19,- (+3.91,-)
18.00 – 00.00 – Tidligere sats: 131.33,- – Ny sats: 136.45,- (+5.12,-)

Søndag
Hele døgnet: Tidligere sats: 131.33,- – Ny sats: 136.45,- (+5.12,-)