Årsmøtet 2024 er avholdt

Nå legger vi årsmøtet for 2024 bak oss og her skal du få høydepunktene.

Årsmøtet ble, som vi liker det, avholdt på Solveigs Pizza.

De tillitsvalgte fortalte kort om hva man har jobbet med i 2023, regnskap for 2023 ble lagt frem og nytt budsjett for 2024 ble godkjent. Den lokale kontigenten ble endret fra 30,- i måneden til 32 kroner i måneden, hvor styret forplikter seg til å sette av 5% på en egen konto for at vi skal kunne bygge oss opp en streikekasse.

Vi fikk inn flere nye tillitsvalgte og fikk utvidet gjengen med en til, slik at vi får enda flere å spille på. Vi er nå godt representert både på RiksTV og Arrow, noe vi er meget fornøyde med. Du kan bli kjent med gjengen her.

Vi fikk inn to nye verneombud som du kan bli bedre kjent med her.

Nytt av året var at vi valgte AMU-representanter på årsmøtet. Denne gjengen kan du bli bedre kjent med her.

Alt annet om årsmøtet kan du finne her.