Nye avtaler

Mot slutten av 2023 og starten av 2024 har vi forhandlet flere av særavtalene våre. De særavtalene som er fornyet er særavtale 1, særavtale 2 med tilhørende bilag, særavtale 9 og særavtale 10. Her vil du få en kort oppsummering på hva som er nytt i avtalene. Avtalene med tilhørende protokoll kan lastes ned i menyen til høyre.

Særavtale 1

 • Arbeidstiden for helger, hellig- og høytidsdager er endret fra 10.00 – 18.00, til 09.00 – 18.00. Dette dekker dagens åpningstid for alle oppdrag.
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 2 – Hoveddel

 • Skiftplaner publiseres nå for 15 uker av gangen. Dersom annet er avtalt oppføres dette i bilaget.
 • Vakter som er 5 timer eller kortere gir medarbeider én pause av 15 minutter i tillegg til lunsj. Vakter som er 6 timer eller lenger gir medarbeider én pause av 15 minutter før lunsj, og én pause av 15 minutter etter lunsj.
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 2 – Bilag A (RiksTV)

 • Skiftplanen for RiksTV er endret. Skjemaet rullerer nå over tre uker som publiseres for 15 uker av gangen.
 • Vi innfører arbeidsfrie dager hvor hver medarbeider søker syv fridager i løpet av de 15 ukene skjemaet publiseres. De arbeidsfrie dagene søkes ut fra gjeldende prinsipper og regelsett.
 • Arbeidsgiver er ansvarlig for å gi god innføring i hvordan systemet fungerer, og oppdatering ved eventuelle endringer.
 • Om en medarbeider for eksempel ikke søker arbeidsfrie dager, vil dagene tildeles eller gjeldende prinsipper.
 • Arbeidsgiver kan gi beskjed om at oppsatte pausetider må overholdes i en periode på inntil tre dager om det er behov for dette. Utover det er medarbeider selv ansvarlig for å avvikle pause før og etter lunsj.
 • Deltidsansatte vil behandles manuelt når det kommer til arbeidsfrie dager.
 • Nytt skiftplansystem vil innføres 26.02.2024.
 • Da vi har en del betenkeligheter når det kommer til det nye systemet er det lagt inn et eget punkt om fratredelse av avtalen.
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 2 – Bilag B (Arrow)

 • Skiftplanen for Arrow er endret. Skjemaet rullerer nå over tre uker som publiseres for 15 uker av gangen.
 • Vi innfører arbeidsfrie dager hvor hver medarbeider søker syv fridager i løpet av de 15 ukene skjemaet publiseres. De arbeidsfrie dagene søkes ut fra gjeldende prinsipper og regelsett.
 • Arbeidsgiver er ansvarlig for å gi god innføring i hvordan systemet fungerer, og oppdatering ved eventuelle endringer.
 • Om en medarbeider for eksempel ikke søker arbeidsfrie dager, vil dagene tildeles eller gjeldende prinsipper.
 • Deltidsansatte vil behandles manuelt når det kommer til arbeidsfrie dager.
 • Nytt skiftplansystem vil innføres 22.04.2024.
 • Da vi har en del betenkeligheter når det kommer til det nye systemet er det lagt inn et eget punkt om fratredelse av avtalen.
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 2 – Bilag C (Strim)

 • Skriftplanen for Strim har fått noen mindre endringer. Vakter som gikk fra 09.00 til 17.00 erstattes med vakter som går fra 08.00 til 16.00. Vakter som gikk fra 11.00 til 19.00 erstattes med vakter som går fra 12.00 til 20.00.
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 2 – Bilag D (Nest)

 • Skiftplanen til Bokbasen har fått noen mindre endringer.
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 9

 • Vi innfører en hoveddel med tilhørende bilag som vi er kjent med fra særavtale 2. Dette da grad og regelsett rundt hjemmekontor varier i henhold til oppdrag.
 • Avtale om hjemmekontor avtales nå på årsbasis.
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 9 – Bilag A (RiksTV)

 • Tirsdag, onsdag og torsdag skal være faste kontor dager, da er alle forpliktet til å møte ved arbeidsplassen
 • Medarbeidere kan velge om de vil jobbe fra hjemmekontor én dag i uken, denne dagen må være mandag eller fredag.
 • I tillegg kan man jobbe fra hjemmekontor på lørdager
 • Avtale om hjemmekontor avtales med nærmeste leder og inngås på årsbasis
 • Om mydigheter eller myndighetsorganer anbefales at man har hjemmekontor er det disse anbefalingene man skal følge
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 9 – Bilag B (Arrow)

 • Tirsdag, onsdag og torsdag skal være faste kontor dager, da er alle forpliktet til å møte ved arbeidsplassen
 • Medarbeidere kan velge om de vil jobbe fra hjemmekontor resterende dager
 • Avtale om hjemmekontor avtales med nærmeste leder og inngås på årsbasis
 • Om mydigheter eller myndighetsorganer anbefales at man har hjemmekontor er det disse anbefalingene man skal følge
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 9 – Bilag C (Strim)

 • Tirsdag, onsdag og torsdag skal være faste kontor dager, da er alle forpliktet til å møte ved arbeidsplassen
 • Medarbeidere kan velge om de vil jobbe fra hjemmekontor én dag i uken, denne dagen må være mandag eller fredag.
 • I tillegg kan man jobbe fra hjemmekontor på lørdager
 • Avtale om hjemmekontor avtales med nærmeste leder og inngås på årsbasis
 • Om mydigheter eller myndighetsorganer anbefales at man har hjemmekontor er det disse anbefalingene man skal følge
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 9 – Bilag D (Nest)

 • Tirsdag, onsdag og torsdag skal være faste kontor dager, da er alle forpliktet til å møte ved arbeidsplassen
 • Medarbeidere kan velge om de vil jobbe fra hjemmekontor resterende dager
 • Avtale om hjemmekontor avtales med nærmeste leder og inngås på årsbasis
 • Om mydigheter eller myndighetsorganer anbefales at man har hjemmekontor er det disse anbefalingene man skal følge
 • Avtalen løper til 31.03.2025

Særavtale 10

 • Her er det kun presiseringer av regler rundt Webhelp-uken som er lagt til
 • Det er lagt til en presisering om at Webhelp-uken skal avvikles hvert år når man har mer enn ti års ansiennitet ved arbeidsplassen
 • Det er lagt til at fødselspermisjon og permisjon i forbindelse med arbeid hos klien ikke gir en avkortning av den interne ansienniteten
 • Avtalen løper til 31.03.2025