Nye avtaler på plass

Nye Særavtaler

Flere av særavtalene utløper ved årsslutt, og Webhelp har tidligere sagt opp Særavtale 9, mens klubben har sagt opp Særavtale 2 sitt Bilag A, Bilag B og Bilag C. I den forbindelse er også hoveddelen av avtalen oppdatert.

Som en konsekvens av dette har vi forhandlet i lengre tid, og kommet til enkelte enigheter og uenigheter om hvordan arbeidstid, hjemmekontor og Webhelp-uken skal være fremover. Den 11. desember 2023 signerte man flere nye avtaler vi kommer inn på her.

Vi kommer tilbake over på nyåret om det konkrete innholdet i avtalene, men det kommer nye arbeidstidsordninger for alle, fra litt forskjellige datoer.

For RTV vil nye skiftplaner gjelde fra den 26.02.2024.
For $trim vil nye skiftplaner gjelde fra den 15.01.2024.
For Arrow vil nye skiftplaner gjelde fra den 22.04.2024.
For øvrige oppdrag vil nye skiftplaner gjelde fra den 01.01.2024.

Det er også mindre justeringer i Særavtale 10, som ikke vil ha noen praktisk betydning for noen, men en teknisk endring.

Når det gjelder den konkrete avtalen om hjemmekontor, er dette avtalt med en utsatt frist til den 20.01.2024. Her er det som flere kjenner til ikke fullstendig enighet på det ene oppdraget, men vi har ikke avsluttet forhandlingen om andre oppdrag, og har derfor utsatt denne avtalen.

Vi tror at dette kommer til å være en positiv endring for samtlige, og arbeider nå med å få på plass alt rundt, også det praktiske. Så kommer vi som sagt tilbake med alt det konkrete innholdet, og håper å kunne fortelle mer om hjemmekontor også rett over nyttår.