Lønnsoppgjøret 2023

Denne posten tror jeg vi alle har ventet på i det som føles som evigheter. Endelig kan vi komme med mer konkret informasjon. Vi legger bak oss i år nesten-streik i de sentrale forhandlingene, og brudd i de lokale lønnsforhandlingene. De lokale lønnsforhandlingene ble gjenoptatt og avsluttet.

Sentralt oppgjør

Vi starter med det sentrale oppgjøret, da det kom først. I år som flere ganger før sto vi klare for streik for å kjempe før økt handlekraft sammen med resten av organisasjonen vår. Heldigvis kom LO og NHO til enighet dagen før.

I de sentrale oppgjøret utgjør for oss 3,9% økning av lønn.

Det sentrale oppgjøret gjelder fra 01.04.2023.

Lokalt oppgjør

Det som er mest interessant for oss nå er det lokale oppgjøret. Disse forhandlingene startet vi så tidlig som i august. I slutten av august meldte vi brudd i de lokale forhandlingene. Se egen e-post angående dette.

Forhandlingene ble gjenopptatt da både bedriften og vi mente at de måtte gi noe. Forhandlingene var tøffe for vår del. Vi fikk langt fra det vi ønsket oss, men her er resultatet.

Alle ansatte i en advisor-stilling får 1,75,- per arbeidet time perioden 01.04.2023 – 31.08.2023. Dette utbetales til de som fremdeles er ansatt og til de som enda ikke har mottatt sitt sluttoppgjør.

Utbetalingen vil være merket med bonus på lønnslippen.

Vi mener at vi ansatte er verdt mer enn dette, så det vil vi selvfølgelig fortsette å kjempe for i 2024.

Etterbetaling

Vi legger ved litt om etterbetalingen som er blitt gjort av det sentrale oppgjøret. Normalt blir jo dette utbetalt når de lokale forhandlingene er over og vi tillitsvalgte kontrollerer utregningene før det utbetales. Dette ble ikke gjort i år og flere har opplevd å få feil beløp. Vi har meldt fra om de feilene vi har oppdaget til bedriften, så her vil de bli kjørt en korrigering for de som har fått utbetalt feil beløp.

Som alltid kan du ta kontakt med en tillitsvalgt om du har spørsmål.