Nye UB-satser

UB-tilleggene våre reguleres nå årlig 1. april i henhold til komsumprisreguleringen hos SSB.

Her er satsene som gjelder fra 1. april 2023

Mandag til fredag
Mellom kl. 18:00 og 21:00 – kr 25,07 
Mellom kl. 21:00 og 22:00 – kr 50,14 
Mellom kl. 22:00 og 06:00 – kr 131,33 

Lørdag
Mellom kl. 13:00 og 16:00 – kr 50,14 
Mellom kl. 16:00 og 18:00 – kr 100,28 
Mellom kl. 18:00 og 00:00 – kr 131,33 

Søndag
Hele døgnet: kr 131,33

Det skal ikke betales ulempetillegg for timer det betales overtidstillegg for.