Årets lønnsoppgjør (nesten) avsluttet

Bildet er produsert av Dall-E 2

Endelig er årets nesten avsluttet. I år har dette tatt tid, og vi takker alle for tålmodigheten deres. Årets lønnsoppgjør er viktig av flere grunner. For det første har det vært ekstremt langt – fra 9. mai til 20. oktober er lang tid.

Del 1 – Det sentrale oppgjøret

Det sentrale oppgjøret var ferdig den 9. mai – som meldt på HK sine nettsider. Her fikk man 3,3% økning av lønn, og gir da selvsagt en ny stige i lønnsgarantisystemet.

Nye satser for 2022

Det sentrale oppgjøret gjelder fra 1. april 2022, og ambisjonen er å få etterbetalingen på plass ved neste lønnskjøring.

Del 2 – Det lokale oppgjøret

Gjennom september og oktober har man forhandlet lokalt, her har man vurdert mulighetene utfra de fire kriterier beskrevet i tariffavtalen.

Her har man kommet til et lokalt tillegg av kroner 2,1 pr. time. Dette gis til alle som er ansatt den 20. oktober 2022, og vil også være gjeldende fra 1. april i år.

Dette tillegget vil ligge flytende over minstelønnsatsene også fremover, og vil derfor ikke kunne «spises opp» av fremtidige oppgjør.

Utbetalingen av dette vil også finne sted i november.

Del 3 – Det veldig lokale oppgjøret

Siste delen, og det som ikke er helt ferdig enda, og det som gjør at man skriver «nesten ferdig» er at vi har litt igjen. Men det er ikke helt knyttet til lønn heller. Det er en sannhet at man ikke lenger alle sammen gjør det samme, og det er sånn at vi har forskjellig produktivitet og arbeidspress. Basert på noen nøkkeltall vil man i nær fremtid finne en engangsutbetaling som vil komme i år, dette vil variere fra oppdrag til oppdrag – og her er ingenting klart, så vi må komme tilbake til dette senere.

Dersom du har spørsmål til årets lønnsoppgjør, oppfordrer vi deg til å kontakte en tillitsvalgt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *