Ressursbanken starter ta form

Credits: ArthurHidden – Freepik.com

Etter en lengre periode med mål om å få info-ark, eller ressursbanken opp på den forrige nettsiden, er vi dumme nok til å forsøke igjen. Denne gangen starter vi rett på med å ha en klar, også har vi en plan, hvor vi skal publisere angående andre temaer hvert kvartal fremover.

Først ut er temaet ansiennitet, og vi prøver på en så ryddig som mulig måte gi all den informasjonen du trenger om temaet. Siden om ansiennitet finner du her.

Så tar vi gjerne imot tilbakemeldinger om både forbedringer, og ønsker om andre temaer.

Planen for publisering av ressursbanken er som følger:

  1. Ansiennitet, tredje kvartal 2022
  2. Lønn, fjerde kvartal 2022
  3. Ferie, første kvartal 2023
  4. Arbeidstid, andre kvartal 2023
  5. Sykdom, tredje kvartal 2023
  6. Permisjoner, fjerde kvartal 2023
  7. HMS, første kvartal 2024
  8. Oppsigelse, andre kvartal 2024
  9. Advarsler, tredje kvartal 2024

Så følg med, så kommer det stadig mer relevant innhold på sidene, og det er mulig at vi fremskynder denne planen underveis. 😉