Tariffoppgjøret 2022

9. mai startet HK i Norge og NHO forhandlinger på vår avtale (Standardoverenskomsten). Sent på kvelden samme dag, kom det tilbakemelding om at de hadde blitt enige. Her er hva de har blitt enige om:

Overtidsmat

Satsen for overtidsmat er endret fra kroner 90,- kroner til 96 kroner.

Dette gjelder overtidsmat hvor man arbeider over 2 timer eller mer overtid i sammenheng med sin normale vakt og bedriften ikke skaffer mat. Dette gjelder også deltidsansatte med arbeidstid den aktuelle dagen på 5 timer eller mer som blir pålagt ekstraarbeid på minimum 2 timer.

Endring av minstelønnsatsene

Alle garantilønnsatser i avtalens bilag 1 økes med 3,3% fra 1. april 2022.

Dette er da de laveste lønnene man kan få på de nivåene vi pr i dag har som lønnsnivå i Webhelp.

Utvalgsarbeid

Det er oppretta 2 arbeidsgrupper ved oppgjøret i 2020, disse er bestemt at videreføres. De skal se på lønnsbestemmelsene og kompetanse.

Arbeidsgruppene ble bestemt i 2020, her virker det ikke til at det har skjedd noe, da det nå heter at NHO har i oppgave å ta kontakt for første møte høsten 2022.

De tillitsvalgte vil komme tilbake med våre betraktninger, og anbefaling til avstemmningen til uravstemmningen noe senere. Følg med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *